Ontdek je ware

Innerlijke kracht

cells

Biomagnetische Paren

Door trauma’s van verschillende oorsprong worden de energiebanen opgesplitst in een positief geladen baan en een negatief geladen baan, waardoor de zuurte balans verstoord wordt, waardoor je vatbaarder wordt voor bacteriën en/of virussen

Magnetisme is een krachtveld met een + en een – lading dat in elk atoom aanwezig is. Overal waar elektronen bewegen ontstaat magnetisme. Zo ook in ons lichaam waar onze energie in energiebanen stroomt met in ideale omstandigheden Yin (-) en Yang (+) mooi naast elkaar.


biomagentische paren

Een trauma van welke aard ook, – fysisch, emotioneel, psychisch,…- kan een ‘kortsluiting’
veroorzaken waardoor de bio-energie splitst en onnatuurlijke polarisaties ontstaan in cellen,
weefsels en organen, en ziekten ontstaan.


Ons lichaam bestaat uit water

Ons lichaam bestaat voor 75% uit water (H2O) . Door die polarisaties krijg je dus ofwel teveel H+ionen (het hydrogeen verliest zijn – elektron), wat duidt op verzuring pH< 6,7, ofwel teveel OH-ionen (oxygeen heeft enkel de -elektron van het hydrogeen), d.i. te alkalisch pH>7,3, en wordt je ziek.


Een goede ph waarde

Als je pH(=potential of power of Hydrogen) schommelt tussen 6,7 en 7,3 heb je een goede gezondheid ! Een behandeling met de BMP’s corrigeert dus ook de pH.

Samengevat: Als ons lichaam niet in staat is om een onevenwichtige polariteit te normaliseren
worden de aangetaste gebieden te alkalisch of te zuur en zo ontstaat een ziekte

  • Sterk verzuurd= lage pH, teveel H+,Yang
    • => contractie, zonder pijn of symptomen
    • => virussen en schimmels
  • Te alkalisch = hoge pH, teveel OH-, Yin
    • => zwellingen, ontstekingen, pijn
    • => bacteriën en parasieten
Bacteriën

Bacteriën en virussen, zwemmend in ons lichaamswater, reageren op magnetisme: Bacteriën oriënteren zich naar -geladen gebieden omdat hun buitenste laag + geladen is en het omgekeerde geldt voor virussen. Beide polen van een BMP “voeden” elkaar; virussen in het lichaam worden pas schadelijk als ze met de bijpassende bacteriën in resonantie komen.


Dus tegenover elke pathogene bacterie staat een virus en omgekeerd! Meestal wordt maar 1 van beide behandeld, het andere wordt meestal zelfs niet gezien!

Eén van de wetmatigheden van magnetisme is dat dezelfde polen elkaar afstoten en tegengestelde polen elkaar aantrekken.

Behandeling

Door magneten (min 1000 gauss) met dezelfde lading op de gepolariseerde plaatsen te leggen wordt de energie terug in haar oorspronkelijke baan geduwd en worden de organen en weefsels in hun neutrale gezonde staat gebracht.