Ontdek je ware

Innerlijke kracht

lotus 1

Zielstherapie

Door contact te maken met de ziel, worden we automatisch daar gebracht waar wij horen te zijn, om inzichten in bepaalde patronen te verkrijgen of om geheeld te worden. Dit kan in een ver verleden liggen, in het heden of in de toekomst…

IMG 0734

ELK LEVEND WEZEN HEEFT ENERGIE

Elk levend wezen heeft energie, die je drijft. Ik noem deze energie de ziel, of de parel die diep in jou verscholen zit. Men zegt wel eens dat iemand ‘bezield’ bezig is of ‘straalt’, dit is wanneer je verbonden bent met die kostbare schat…

Volgens de fysica gaat energie nooit verloren. Dus als je sterft gaat deze energie naar de astrale wereld.

Maar het is de bedoeling dat de ziel ook lessen leert, dat ze evolueert. En dit kan alleen maar op aarde, in de materie. Daarom zoekt deze ziel een nieuw lichaam en zo ontstaat het idee van de reïncarnatie.

Zielstherapie

Door contact te maken met de ziel, zoals beschreven door S.E. Beerten in haar boek Soultherapy, brengt de ziel ons automatisch daar waar wij horen te zijn, waar bijvoorbeeld een bepaald patroon voor de allereerste keer opduikt, om bepaalde inzichten te verkrijgen of om geheeld te worden. Dit kan in een ver verleden liggen, in het heden of in de toekomst…
Je wordt tenslotte uitgenodigd om alle heling en inzichten mee te brengen naar het hier en nu.

Wat je als ziel hebt meegemaakt in vorige levens en nooit hebt kunnen verwerken, zit opgeslagen in het celgeheugen en kan dus in dit leven problemen geven, die blijkbaar moeilijk op te lossen zijn.