Ontdek je ware

Innerlijke kracht


Maak een afspraal

Oude legende

In die legende wordt gesproken over de tijd waarin alle mensen goden waren. Maar zij misbruikten hun goddelijkheid en Brahma, meester van de goden, besloot hun goddelijke macht te ontnemen en ze te verbergen waar het hun onmogelijk zou zijn om ze terug te vinden.

De lagere goden stelden voor : “laten wij de goddelijkheid van de mensen begraven in de aarde.” Brahma merkte op : “de mensen zullen graven en ze terugvinden.”

Daarop stelden zij voor : “Laten wij de goddelijkheid in de diepte van de oceanen werpen.” “Neen” zei Brahma, “want op een dag zullen de mensen duiken en ze terugvinden.”

guru

Brahma dacht na en zei : “Ziedaar wat wij met de goddelijkheid van de mensen zullen doen : wij zullen ze verbergen in het diepste van henzelf want het is de enige plaats waar zij er nooit zullen aan denken ze te gaan zoeken.”

En sindsdien, zijn de mensen overal geweest, ze zijn op verkenning geweest, hebben bergen beklommen, hebben gedoken en gegraven zonder ooit maar volledig te ontdekken wat er in henzelf schuilt.


Maak een afspraak