Welkom op deze website die je terug in contact brengt met je ‘ware ik’ !

Met je geboorte krijg je een schat mee, waarin heel je potentieel voor dit leven aanwezig is.

Als klein kind leef je heel verbonden met deze schat, maar naarmate je opgroeit vervreemd je steeds meer van je ware ik. Je leert gaandeweg om je aan te passen aan wat anderen van je wensen, je neemt overtuigingen, gedachten en gedragingen over van je omgeving.

Deze vormen als het ware een schild rond je kostbare schat, die hoe langer hoe meer zich diep in jou verschuilt.

Op een bepaald moment in je leven ervaar je dan moeilijkheden met jezelf, je partner, in je gezin of op je werk. Je wordt meegesleurd door dagelijkse verplichtingen, je omgeving, je werk en de mensen rondom jou, … en je zoekt naar oplossingen om je goed en gelukkig te voelen in allerlei “uiterlijke” activiteiten.

Dit vertaalt zich in een geweldig florerende wellness- en vrijetijdsbestedingsector, maar anderzijds is het aantal zelfmoorden en depressies een stille getuige van hetzelfde fenomeen.

Je merkt dat die momenten van je goed voelen, slechts tijdelijk zijn. Dit komt omdat de echte oplossing voor je problemen diep in jou verscholen zit!

“Het ware geluk vind je alleen maar in jezelf !”

Samen met jou ga ik op zoek naar die unieke, prachtige parel, die veilig en wel opgeborgen zit in de oester. In een veilige, liefdevolle en respectvolle omgeving zal de oester zich langzaam ontsluiten en komt je parel te voorschijn. Zo krijg je terug contact met je innerlijke kracht en krijg je meer helderheid, duidelijkheid en richting in je leven.

Door contact te maken met de ziel, worden we automatisch daar gebracht waar wij horen te zijn, om inzichten in bepaalde patronen te verkrijgen of om geheeld te worden. Dit kan in een ver verleden liggen, in het heden of in de toekomst…Meer weten...
In gesprek met jouw innerlijke wijsheid om jezelf te helen op lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel vlak, door alles terug te verbinden tot 1 groot geheel.Meer weten...
Door kosmische- en aarde-energie aan te wenden worden blokkades in alle dimensies opgeheven zodat lichaam, geest en ziel geheeld worden en terug volledig in balans komen.Meer weten...
Voor bepaalde problemen vind je geen oplossing als je het op een traditionele rationele manier blijft bekijken. Door het te brengen tot op het niveau van de ziel, krijg je nieuwe inzichten, wordt er een oplossing aangereikt en kan transformatie tot stand komen.Meer weten...